Metamorphosen

Danska Sew Flunk Fury Wit ger ett suggestivt musikdrama.

17 Jun

Festsalen, Halmstads teater

Klockan 20.00

Inledning

19.15 – 19.45 Foajésamtal med forskaren Mattias Legnér

Foajén på Halmstads Teater (ingår för besökare till Metamorphosen med Sew Flunk Fury Wit)

Inför föreställningen Metamorphosen med instrumentbygge sprunget ur första världskriget och musik från andra världskriget träffar vi Mattias Legnér, professor i kulturvård och docent i historia vid Uppsala universitet. Det blir ett samtal om hur krig och konflikter kan rasera kulturarv men också ge upphov till kreativitet och ny konst. Välkommen att lyssna på samtalet och köpa något i baren.

Mattias Legnér

Mattias Legnér

20.00 Föreställning Metamorphosen

Festsalen på Halmstads Teater

Kvällskonsert med den danska gruppen Sew Flunk Fury Wit

En suggestiv musikdramatisk föreställning, där en sopran, naturtrogna silikondockor i människostorlek och en livemusiker möts och besjälar en poetiskt, taktil värld.

Richard Strauss verk Metamorphosen, komponerat under andra världskrigets sista månader, står tematiskt och musiskt centralt i föreställningen. Tillsammans med dristiga nyskrivna kompositioner för sopran, framföres verket i bearbetad form på det ovanliga och tidiga elektroniska instrumentet ondes martenot.

Detta unika, sjungande instrument utvecklades 1928 av fransmannen och cellisten Maurice Martenot. Martenot, veteran från första världskriget, var inspirerad av tonernas slumpmässiga överlappningar i transmissionerna hos de tidiga, militära radioocillatorer han betjänat under krigets helvete.

Med ett katastrofhistoriskt famntag över de två världskrigen skapas en koppling til den kommande klimatkatastrofs kritiskt transformerande villkor för människan. I likhet med Strauss verk söker föreställningen, trots människans felsteg och det lidande och den smärta dessa åstadkommit, en försoning i förvandlingens hoppfulla och rituella natur.

Längd:
Cirka 60 min.

SEW FLUNK FURY WIT

Danska SEW FLUNK FURY WIT är en experimenterande performance grupp, som arbetar med ny musikteater, där element av opera, neo-puppetry, performance och puplikumsomslutande teater
möts i hybrida former.

Gruppen arbetar med olika grader av samskapande och har co-producerat och turnerat internationellt. Gruppen har premierats av Statens Kunstfond i Danmark för föreställningen STØV (2016) och spelade den internationella co-produktionen Corpo Surreal i Kyoto och Tokyo innan covid-19 lock down.

På scenen

Musiker: Peter Kohlmetz Møller (ondes martenot)
Sopran: Regina Unnur Olafsdottir (IS)
Dockförare: Svend E Kristensen

Konstnärligt team

Koncept: Svend E Kristensen (konstnärlig ledare), Petra Berg (regissör) (SE)
Kompositörer: Richard Strauss, Neill Cardinal Furio (US) och Peter Kohlmetz Møller
Text: Neill Cardinal Furio (US)
Kostym: Åsa Gjerstad (SE)
Scenografi: Kristian Knudsen
Ljuddesign: Rasmus Bunton, Andreas Hald Oxenvad och Peter Kohlmetz Møller
Ljusdesign: Jens Damsager

Läs mer om  Sew Flunk Fury Wit

Med stöd av:

Knud Højgaards Fond

Augustinusfonden

A.P. Møller Fonden

William Demant Fonden

Dansk Skuespiller Forbund

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Statens Kunstfond DK

#statenskunstfond | #kunstfonden | #danishartsfoundation