Halland Opera & Vocal Festival

Halland Opera & Vocal Festival

SVERIGES MEST SAMTIDA OPERAFESTIVAL

Den tredje upplagan av Halland Opera & Vocal Festival arrangeras 5–7 juli 2018 med temat People and Creatures. Med fokus på det nyskrivna, nytänkande och nyskapande sätter Halland Opera & Vocal Festival strålkastarljuset på dagens kreatörer och på aktörer med utpräglad profil. I ett internationellt program presenteras ledande artister och ensembler i kammarkonserter, musikdramatik i mindre format, artistiska performances och utforskande ljudexperiment. Målet är att utgöra en betydande scen för den samtida vokalkonsten samt skapa möten mellan dagens upphovspersoner, scenkonstnärer och publiken.

SWEDEN’S MOST CONTEMPORARY OPERA FESTIVAL

The third edition of Halland Opera & Vocal Festival is arranged July 5–7 2018 with the theme People & Creatures. With focus on brand new and innovative art, Halland Opera & Vocal Festival puts the lime light on the creators of today and on artists with a distinct profile of their own. In an international program, leading artists and ensembles are presented in chamber concerts, music drama in intimate format, artistic performances, and explorative sound experiments. The aim is to form an important stage for the contemporary vocal art, and to generate encounters between the authors and stage artists of today, and the audience.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram