Halland Opera & Vocal Festival 2018

Halland Opera & Vocal Festival 2018

Halland Opera & Vocal Festival arrangerades 5–7 juli 2018 och tog avstamp i frågor om mänsklighet och omänsklighet, humanifiering och avhumanifiering. Vad är motsatsen till att vara mänsklig? Från det djuriskt brutala och lustdrivet spontana till det konstgjorda, konstruerade och kontrollerade utforskar vi den självcentrerade, kreativa, tänkande, kännande, lättsinniga och härskande människan och hennes gudar och monster, I hur hög grad styr vi det artificiella, våra fantasifoster, demoner, andeväsen och skapelser, och i hur stor utsträckning styr de oss?

Halland Opera & Vocal Festival, July 5–7 2018, focused on issues of humanity and the inhuman, humanization and dehumanification. What is the opposite of being human? From the animally brutal and lustfully spontaneous to the factitious, constructed and controlled, we explore the self-centred, creative, thinking, sensing, easy-minded and ruling mankind, together with its gods and monsters. How much do we control the artificial, our figments, demons, spirits and creations, and to what extent do they control us?

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram