About

About

NY MUSIK, OPERA OCH MUSIKDRAMATIK SEDAN 2014

Sommaren 2014 genomfördes Halmstad Opera & Vocal Festival, den första festivalen i sitt slag i Halland. Succén var ett faktum. Sedan växte vi till Halland Opera & Vocal Festival och 2016 gick evenemanget av stapeln i underbara Laholm. Vi kommer att fortsätta att anordna Halland Opera & Vocal Festival som en återkommande biennal. Vår tanke är att presentera en festival som dels utgör ett nytt, spännande inslag i det halländska kulturutbudet och dels utgör en uppstickare bland övriga operafestivaler genom en större bredd och fler aspekter av konstnärliga röstuttryck. Opera är både historiska verk, ett internationellt kulturarv och en högst aktuell, levande konstform med många olika infallsvinklar. Därför låter vi klassisk sång, andra stilar och vokala experiment samsas i ett program med stor variation – från bortglömd och bearbetad repertoar till nyskrivna verk med nationellt och internationellt verksamma artister. Vi presenterar nya produktioner, ny musik och nya kombinationer. Den gemensamma nämnaren är den mänskliga rösten och dess fascinerande möjligheter.

NEW MUSIC, OPERA, AND MUSIC THEATRE SINCE 2014

In the summer of 2014, Halmstad Opera & Vocal was arranged as the first festival of its kind in Halland. It was a success. Since then we have grown to Halland Opera & Vocal Festival and 2016 the event was held in amazing Laholm. We will continue to arrange Halland Opera & Vocal Festival as a reoccurring biennale. Our idea is to present at festival that becomes a new, exciting part of the activities in Halland. We also hope Halland Opera & Vocal Festival to be a refreshing option to other opera festivals with its broadness and multiple aspects of artistic vocal expressions. Opera is historical art works, an international cultural heritage and a most vivid art form with many angles. Thus, we mix classical singing with other styles and vocal experimentation in a program with great variation – from forgotten and adapted repertoire to new works with nationally and internationally known artists. We present new productions, new music, and new combinations. The common denominator is the human voice and its fascinating abilities.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Instagram